ออกส่งน้ำดื่มโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10

16 ส.ค. 65

                             วันที่  16  สิงหาคม  2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับมอบหมายออกส่งน้ำดื่มโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10