ออกสำรวจเก็บระดับคลองห้วยบง บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 

05 ส.ค. 65

                    วันที่ 5  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจเก็บระดับคลองห้วยบง บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3