ออกสำรวจสถานที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกป่าช้า บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 เพื่อเตรียมงานโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

19 ส.ค. 65

                   วันที่  19 สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  มอบหมายนายศุภเชษฐ์  สุรีรัมย์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจสถานที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกป่าช้า บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 เพื่อเตรียมงานโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ