ออกสำรวจพื้นที่นา  นายอรุณ  บุญลาภ บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 ตามคำร้องทั่วไปว่ามีสารเคมีไหลลงที่นาทำให้ข้าวหอมมะลิ

25 ส.ค. 65

                      วันที่ 25  สิงหาคม  2565   เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกสำรวจพื้นที่นา  นายอรุณ  บุญลาภ บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6  ตามคำร้องทั่วไปว่ามีสารเคมีไหลลงที่นาทำให้ข้าวหอมมะลิ  พื้นที่ประมาณ 2 ไร่  ได้รับความเสียหาย