ออกสำรวจพื้นที่นา นายทองสุข  นาหนอง  บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ตามคำร้องทั่วไป

17 ส.ค. 65

                      วันที่ 17  สิงหาคม  2565   เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกสำรวจพื้นที่นา  นายทองสุข  นาหนอง  บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1  ตามคำร้องทั่วไปว่ามีสารเคมีจากป่าอ้อยไหลลงที่นาทำให้ข้าวหอมมะลิ  พื้นที่ประมาณ 2 ไร่  ได้รับความเสียหาย