ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 และหมู่ 17 บ้านอุดมสุข

07 ต.ค. 65

                        วันที่  7  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ให้พนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีมที่ 1 และทีมที่ 2  ร่วมกันออกสำรวจที่ดินฯ ซึ่งประกอบไปด้วย  นายลัทธพล เยี่ยงไธสง, นายสาธิต จันทร์จรัส  นายพงศกร สุทธิศักดิ์  และนายพิสิฐ วัชรวิชานันท์ ได้ออกสำรวจที่ดินฯ ในหมู่ที่ 9 บ้านโคกตอง และหมู่ 17 บ้านอุดมสุข เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ในการประเมินภาษีในปี 2566  ต่อไป