ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9

06 ต.ค. 65

                        วันที่  6  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ให้พนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีมที่ 2  ซึ่งประกอบไปด้วย   นายอนันต์  ปะลาธิตัง  และนายสงบ  เบ้าสองสี    ได้ออกสำรวจที่ดินฯ ในหมู่ที่ 9 บ้านโคกตอง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ในการประเมินภาษีในปี 2566  ต่อไป