ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2

06 ต.ค. 65

                        วันที่  6  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ให้พนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีมที่ 1  ซึ่งประกอบไปด้วย  นายอรรถวิทย์  โกพิมาย  และนายวันชัย  บุราณรักษ์   ได้ออกสำรวจที่ดินฯ ในหมู่ที่ 2 บ้านโคกพะงาด เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ในการประเมินภาษีในปี 2566  ต่อไป