ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

05 ต.ค. 65

                        วันที่  5  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ให้พนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีมที่ 1  ซึ่งประกอบไปด้วย  นายพิสิฐ วัชรวิชานันท์, นายวีรยุทธ สีน้ำเงิน  และนายสายยันต์  ปัดตะละโพ  ได้ออกสำรวจที่ดินฯ ในหมู่ที่ 1 บ้านท่าลาด เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ในการประเมินภาษีในปี 2566  ต่อไป