ออกสำรวจถนน คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ไปทางทิศตะวันตก

18 ต.ค. 65

                      วันที่  18  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจถนน คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ไปทางทิศตะวันตก โดยมีนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  และนายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ติดตามดูงาน