ออกสำรวจถนนเส้นบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11

19 ต.ค. 65

                      วันที่  19  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจถนนเส้นบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 โดยมีนายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ติดตามดูงาน