ออกสำรวจถนนเส้นบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 ไปถนน คสล. บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2

18 ต.ค. 65

                      วันที่  18  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจถนนเส้นบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 ไปถนน คสล. บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 โดยมีนายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายเอกมน  สุขสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 2 ติดตามดูงาน