ออกสำรวจถนนที่จะซ่อมแซมบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

13 ก.ย. 65

                   วันที่  13  กันยายน  2565  งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกสำรวจถนนที่จะซ่อมแซมบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7