ออกสำรวจถนนดินทรุด บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14

11 ต.ค. 65

                        วันที่  11  ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจถนนดินทรุด บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14