ออกสำรวจถนนชำรุดบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11

22 ส.ค. 65

                   วันที่  22  สิงหาคม  2565   นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจถนนชำรุดบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11