ออกสำรวจถนนชำรุดบ้านบง หมู่ที่ 19

02 พ.ย. 65

  วันที่  2 พฤศจิกายน 2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจสอบถนนชำรุดบ้านบง หมู่ที่ 19โดยมีนายจักรกรัตน์  แก้วมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ติดตามดูงาน