ออกสำรวจตรวจฟาร์มหมูบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 

01 ส.ค. 65

                        วันที่ 1  สิงหาคม  2565   นายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจตรวจฟาร์มหมูบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11