ออกสำรวจงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

24 ส.ค. 65

                   วันที่  24  สิงหาคม  2565   นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายจักรกรัตน์  แก้วมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ 1  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1