ออกสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ หมู่ที่ 1 และหมู่ 9

19 ม.ค. 65

                        👉  วันที่ 19 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ หมู่ที่ 1 และหมู่ 9 เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565