ออกสำรวจการซ่อมแซมถนน พร้อมเทปูน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10

23 ส.ค. 65

                   วันที่  23  สิงหาคม  2565   นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจการซ่อมแซมถนน พร้อมเทปูน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10