ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)  บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2, บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 และบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17

04 ต.ค. 65

                           วันที่  4  ตุลาคม  2565   นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และเจ้าหน้าที่  ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)  บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2, บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 และบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17

                            👉 ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวตำบลท่าลาด

                           #ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร และทีมงาน อบต.ท่าลาด