ออกทำความสะอาดถนนเตรียม track code บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

17 ก.ย. 65

                     วันที่  17  กันยายน  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกทำความสะอาดถนนเตรียม track code บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1