ออกติดตามดูงานซ่อมท่อบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

26 ต.ค. 65

                      👉  วันที่  26  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกติดตามดูงานซ่อมท่อบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1