ออกตรวจหน้างานโครงการขุดลอกฝายน้ำล้น สาธารณประโยชน์ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

17 พ.ค. 65

                      👉 วันที่ 17  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการขุดลอกฝายน้ำล้น สาธารณประโยชน์ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 โดยมีนายศุภกร  จิตรสม  นายนิคม   แก้วทองมา  นายธนกร  สาลีสุข และนางเยาวราช ประสพภักตร์   เป็นกรรมการออกตรวจหน้างาน และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน พบว่า ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%