ออกตรวจสอบระดับถนนบ้านหนองทุ่ม หมู่ 11

28 ต.ค. 65

                      วันที่  28  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจสอบระดับถนน โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองทุ่ม หมู่ 11