ออกตรวจสอบถนนชำรุดที่ไม่สามารถสัญจรได้ บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 และบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5

07 ต.ค. 65

                                 วันที่  7  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจสอบถนนชำรุดที่ไม่สามารถสัญจรได้ บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 และบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5