ออกตรวจถนนชำรุดบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11

12 ก.ย. 65

                   วันที่  12  กันยายน  2565  งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกตรวจถนนชำรุดบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11