ออกตรวจงานถนนเตรียม track code บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

22 ก.ย. 65

                     วันที่  22  กันยายน  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจงานถนนเตรียม track code บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13