ออกดูหน้างานซ่อมแซมถนนบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

09 ต.ค. 65

                        วันที่  9  ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกดูหน้างานซ่อมแซมถนนบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3