ออกดูงานวางท่อถนนบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14

29 ส.ค. 65

                   วันที่  29  สิงหาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกดูงานวางท่อถนนบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14