ออกดูงานถนนชำรุดบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4

12 ต.ค. 65

                        วันที่  12  ตุลาคม  2565  นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกดูงานถนนชำรุดบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4