ออกดูงานซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์คอนกรีต ลาดยาง บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

26 ก.ย. 65

                        วันที่  26  กันยายน  2565  งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกดูงานซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์คอนกรีต ลาดยาง บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13