ออกซ่อมไฟบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง

15 มี.ค. 64

                         วันที่  15  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมไฟบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง ตำบลท่าลาด