ออกซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกคู่

08 มี.ค. 64

                          วันที่  8  มีนาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกคู่