ออกซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 7 และหมู่ 8

10 มิ.ย. 64

                       วันที่  10  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 7 บ้านลุงประดู่ และหมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือแก้ว