ออกซ่อมแซมฝายหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8

26 ส.ค. 65

                           วันที่  26  สิงหาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกซ่อมแซมฝายหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8