ออกซ่อมแซมป้ายเตือนอุบัติเหตุ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

18 ส.ค. 65

                    วันที่ 18  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกซ่อมแซมป้ายเตือนอุบัติเหตุ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3