ออกซ่อมแซมถนนบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2

14 ก.ย. 65

                        วันที่  14  กันยายน  2565  งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2