ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองนกคู่ หมู่ 3

26 ต.ค. 65

                      วันที่  26  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองนกคู่ หมู่ 3  โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ติดตามดูงาน