ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองนกคู่ หมู่ 3 โดยการลงหินคลุก 

27 ต.ค. 65

                      วันที่  27  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองนกคู่ หมู่ 3 โดยการลงหินคลุก