ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11

30 ก.ย. 65

                                 วันที่  30  กันยายน  2565   นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หมู่ที่ 11 ร่วมกับงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11