ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองตานา หมู่13 เตรียมรองรับงานลาดยาง

16 ก.ย. 65

                                 วันที่  16  กันยายน  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองตานา หมู่13 เตรียมรองรับงานลาดยาง