ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15

01 ก.ย. 65

                   วันที่  1  กันยายน  2565  งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกซ่อมแซมถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 โดยเทปูนซีเมนต์