ออกซ่อมแซมถนนบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

18 ต.ค. 65

                                 วันที่  18  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7  โดยมีนายหนา  โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ติดตามดูงาน