ออกซ่อมแซมถนนบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 เพื่อรองรับถนนลาดยาง

08 ก.ย. 65

                   วันที่  8  กันยายน  2565  งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกซ่อมแซมถนนบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 เพื่อรองรับถนนลาดยาง