ออกซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

02 ก.ย. 65

                   วันที่  2  กันยายน  2565  งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7