ออกซ่อมแซมถนนขุดเปิดร่องน้ำบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 เส้นรอบหมู่บ้าน

29 ก.ย. 65

                                 วันที่  29  กันยายน  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนขุดเปิดร่องน้ำบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 เส้นรอบหมู่บ้าน