ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อโควิด 19  พื้นที่ หมู่ที่ 6  บ้านโนนรังน้อย

07 ก.ค. 65

                         วันที่  7  กรกฎาคม  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อโควิด 19  พื้นที่ หมู่ที่ 6  บ้านโนนรังน้อย