ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ

22 ก.ย. 65

                          วันที่  22  กันยายน  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ  กรณีเงินสด ในเขตตำบลท่าลาด  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยเคร่งครัด