อบต.ท่าลาด ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันไวรัส โควิด-19(COVID-19)

08 พ.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563